top of page
Flygfoto över Desert

Lungor

Hyperpolariserad Xenon MRT och TLco visar signifikant försämrad gasöverföring hos icke-hospitaliserade långtids-COVID-patienter när alla andra undersökningar är normala.

diagnosis-1476620_1280.jpg

Ett år efter uppkomsten av covid-19-lunginflammation visade CT avvikelser i bröstet hos 54 % av deltagarna som med subtila subpleurala retikulationer och/eller opaciteter av ground glas.

ice-cubes-1194505_1280.jpg

?

Allt eftersom

coming-soon-2070393_1280.jpg

Lungfunktionen kan också mätas med hjälp av spirometri som visar hur lungorna fungerar. Den visar utandningsvolym och kapacitet och om lungfunktionsnedsättningen är restriktiv eller obstruktiv. Mätningen görs med en spirometer som är kopplad till ett munstycke som patienten får blåsa i. 

VC (vital kapacitet), den största volym man kan andas ut i ett andetag efter en maximal inandning. VC är normalt 5 liter för en vuxen men kan variera.

FVC (forcerad vitalkapacitet), den största volym en person kan andas ut forcerat (med full kraft) efter en maximal inandning, anges i liter.

FEV (forcerad expiratorisk (utandning) volym) under en begränsad tid. Under 3 sekunder är 95 % av VC normalt värde (nedsatt vid obstruktiv sjukdom).

FEV1 (forcerad expiratorisk volym under 1 sekund). Normalt värde är 75 % av VC (nedsatt vid obstruktiv sjukdom). (1177.se)

medicine-6902841_1280.jpg

?

Allt eftersom

coming-soon-2070393_1280.jpg

?

Allt eftersom

coming-soon-2070393_1280.jpg
bottom of page