top of page
vägg

Diabetes & njurarna

Sammanfattningsvis indikerar den aktuella primärvårdsstudien ett tidsmässigt samband mellan mestadels mild Covid-19 och nydiagnostiserad typ 2-diabetes. Om den bekräftas, stöder denna studie den potentiella relevansen av aktiv övervakning av glukosdysregulation efter återhämtning från milda former av SARS-CoV-2-infektion.

diabetes-528678_1280.jpg

I den postakuta fasen rapporterar vi ökade risker och 12 månader långa bördor av incident diabetes och antihyperglykemisk användning hos personer med covid-19 jämfört med en samtida kontrollgrupp av personer som var inskrivna under samma period och inte hade fått SARS-CoV -2, och en historisk kontrollgrupp från en pre-pandemisk era. Postakut covid-19-vård bör involvera identifiering och hantering av diabetes.

maxresdefault.jpg

?

Allt eftersom

question-6387294_1280.jpg

Växande bevis tyder på en försämring av njurfunktionen under 6 till 12 månaders uppföljningsperiod även hos patienter utan några tecken på njurskada under den akuta fasen. Trots sådana farhågor finns det inga riktlinjer som reglerar uppföljningsperioden eller terapeutiska alternativ för en sådan patientpopulation.

nephron-7013806_1280.jpg

?

Allt eftersom

question-6387294_1280.jpg

?

Allt eftersom

question-6387294_1280.jpg
bottom of page