top of page
bokhylla

Övriga om kroppen 
vaccination, psykologiskt, ögon, lukt & smak, smärta

Denna studie visade inga förändringar efter vaccination i symptomen på lång covid; Dessutom var symtomlindringsfrekvensen lägre än den som rapporterades i en tidigare studie. Dessutom visade den försämrade gruppen ett signifikant högre förändringsförhållande i antikroppstitern än den icke försämrade gruppen.

Image by Mufid Majnun

Ihållande symtom signifikant associerade med sämre långsiktig hälsotillstånd, sämre livskvalitet och psykologisk besvär. Läkare bör vara medvetna om potentialen för långvariga symtom även i milda fall av covid-19 och ge behandlingsalternativ (t.ex. specialiserad vård) till patienter i enlighet med detta.

bandage-1235337_1280.jpg

När Eva Höglund fick covid-19 så tappade hon lukt och smak. Efter ett tag började allt istället lukta och smaka äckligt, en erfarenhet som hon delar med många under pandemin.

Nyöppnade mottagningen för lukt- och smakbortfall är specialiserade på de som fått störningar efter covid-19. Pär Stjärne, överläkare och professor, förklarar hur man kan luktträna.

dofter hemsida.jpg

Dynamisk pupillometri avslöjar signifikanta förändringar i kontraktila pupillljussvar , vilket tyder på parasympatisk dysfunktion efter COVID-19.

machine-1776925_1280.jpg

En stor del av de som lider av post-COVID-19 syndrom smärta, och förutom dess många invalidiserande symtom finns det ett akut behov av smärtbehandling vid post-COVID-19 syndrom.

figure-1703626_1280.jpg

Smärta i ögonen, gruskänsla, ljuskänslighet och rinnande ögon är besvär som kan drabba personer som haft covid-19.

eye-5814965_1280.jpg
bottom of page