top of page
Abstract Paint

Blandat

En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Specialistmottagningen som du skickar en egen vårdbegäran till avgör vilken typ av vård du bör få. Det betyder att du också kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård. Välj din region på 1177 och sök på "Egen vårdbegäran"

COVID-flowchart-final-.png

Many people with long COVID feel that science is failing them. Neglecting them could make the pandemic even worse.  

By Ed Yong

doors-1587329_1280.jpg

WHO

Nya definitionen presenterade under webbinarium 211006. Studien finner du HÄR

screenshot_2021-10-06_at_13.50.46.png

COVID-19 kan orsaka långsiktiga hälsoproblem och symptom som stör dagliga aktiviteter. I vissa fall kan dessa kvarstå utöver 12 veckor, nu hänvisat som post-COVID-19 villkor, även kända som long COVID, eller post-COVID-19 syndrom. Symtomen förbättras i allmänhet med tiden och denna folder ger några praktiska förslag för att själv hantera dessa vanliga symptom. Om symtomen försämras eller inte förbättras med tiden, kontakta vården.

puzzle-654957_1280 pussel.jpg

Här kan du lyssna till olika föreläsningar kring Covid-19

Mobeen Syed is a physician. He graduated from King Edward Medical University in 1994. After practicing clinical medicine for a few years, he continued his studies in Computer Science with the goal of merging innovative technologies and healthcare. Dr. Mobeen's dedication for teaching began at Horizon Medical Institute.

webinar-gfbffea1b8_1280 webinar.jpg

Virus och mutation

Alpha (B.1.1.7 härstamning) , även känd som 20I/501Y.V1, identifierades först i Storbritannien i slutet av 2020. Denna variant uppskattas vara mer överförbar än vildtypsvirus. Vissa studier tyder på att denna variant kan orsaka mer allvarlig sjukdom.

 

●Delta (B.1.617.2 härstamning) , även känd som 20A/S:478K, identifierades i slutet av 2020 i Indien. Denna variant är mer överförbar än B.1.1.7 och är också förknippad med svårare sjukdom.

 

●Omicron (B.1.1.529 härstamning) rapporterades första gången från södra Afrika i november 2021, och den identifierades snabbt i flera andra länder. Varianten innehåller >30 mutationer i spikeproteinet, inklusive mutationer som har hittats i andra oroande varianter och som har associerats med ökad transmissibilitet och minskad känslighet för neutraliserande antikroppar (inklusive terapeutiska monoklonala antikroppar). Nya data tyder på att Omicron har en replikationsfördel jämfört med Delta-varianten och undviker infektions- och vaccininducerad humoral immunitet i större utsträckning än tidigare varianter. Risken för svår sjukdom med Omicron-varianten är mer osäker.

virus-5675422_1280.jpg
bottom of page