top of page

Blodet

Patienter med LC hade starkt aktiverade medfödda immunceller, saknade naiva T- och B-celler och visade förhöjt uttryck av typ I IFN (IFN-β) och typ III IFN (IFN-λ1) som förblev ihållande höga 8 månader efter infektion.

blood-2194498_1280 (1).jpg

I en kohort av COVID-19-patienter med ihållande symtom har 45 % av dem detekterbart SARS-CoV-2-RNA i plasma

anatomy-160524_1280.png

Vi fann högre nivåer av svamptranslokation - mätt som beta-glukan, en svampcellväggspolysackarid - i plasman hos individer som upplever PASC jämfört med de utan PASC eller SARS-CoV-2 negativa kontroller. Den högre beta-glukanen korrelerade med högre nivåer av markörer för inflammation och förhöjda nivåer av värdmetaboliter involverade i aktivering av N-metyl-D-aspartatreceptorer (såsom metaboliter inom tryptofankatabolismvägen) med etablerade neurotoxiska egenskaper.

Science Lab

Här fastställde vi närvaron av kvarvarande virus i appendix och bröstvävnad hos 2 patienter som uppvisade LC-symtom, 175 till 462 dagar efter positiv diagnos, med hjälp av immunhistologiska tekniker.

virus-g3640aaa00_1280 antikroppar.jpg

SARS-CoV-2-infektion lämnar ett inflammatoriskt avtryck i monocyt/makrofag-facket som driver avvikande makrofageffektorfunktioner och eikosanoidmetabolism, vilket resulterar i långvariga immunavvikelser hos patienter som återhämtar sig från mild COVID-19.

virus-g5c7b6bb92_1280.jpg

Här undersökte vi förekomsten av SARS-CoV-2 S1-protein hos 46 individer. Vi analyserade T-cell-, B-cell- och monocytiska delmängder hos både allvarliga COVID-19-patienter och hos patienter med post-akuta följder av COVID-19 (PASC). Nivåerna av både intermediär (CD14+, CD16+) och icke-klassisk monocyt (CD14Lo, CD16+) var signifikant förhöjda hos PASC-patienter upp till 15 månader efter akut infektion jämfört med friska kontroller

Provrör
bottom of page