top of page
fluffiga moln

Sverige 

Hör samtal med långtidssjuka Fanny Frantzén, student i Stockholm och Judith Bruchfeld, överläkare och docent vid Karolinska institutet.

Sammanlagt har uppskattningsvis 30 000 patienter med diagnosen postcovid vårdats inom primärvården och 5 700 patienter inom den specialiserade vården under pandemin. Under hösten 2021 har en minskning av antalet patienter som söker vård för bestående besvär efter covid-19 kunnat noteras, jämfört med våren.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till projektbidrag för forskning om postcovid. Totalt beviljar vi 50 miljoner kronor för åren 2022–2025. Ladda ned listan

Vi genomför på regeringens uppdrag en kartläggning av vården och omsorgen för personer med postcovid. Den här promemorian är vår delredovisning av uppdraget. Delrapport om vården och omsorgen av personer med postcovid

Nio regioner saknar en särskild mottagning för postcovidpatienter. Beklagligt, anser överläkarna Judith Bruchfeld och Christer Lidman. Men enligt Socialstyrelsen är det strukturen på vården som är det viktiga, snarare än en specifik plats.

Personer som haft långvariga symtom efter covid-19 i mer än sex månader upplever oftare än andra att de inte fått den vård de behöver, visar en rapport av Vårdanalys. Omkring två av tre som svarat på enkäten upplever sig också misstrodda av vården.

bottom of page