top of page
abstrakt struktur

Behandlingar / behandlingsstudier

Covid-19-läkemedelsprövningar under 2022.   

dna-1903318_1280.jpg

Tonix Pharmaceuticals tillkännager IND-godkännande för TNX-102 SL som en potentiell behandling för lång covid-syndrom, även känd som postakut följd av covid-19 (PASC). Vid behandling av patienter med multi-site smärta i samband med Long COVID.

literature-3033196_1280.jpg

University of Oxford leder en ny klinisk prövning i fas 2a för att undersöka om ett läkemedel kan behandla trötthet och muskelsvaghet som upplevs av många patienter som har återhämtat sig från covid.

Image by Hans-Peter Gauster

CD16+ monocyter, som uttrycker både CCR5 och fraktalkinreceptorer (CX3CR1), spelar en roll i vaskulär homeostas och endotelial immunövervakning. Vi tror att inriktning på dessa receptorer med hjälp av CCR5-antagonisten, maraviroc, tillsammans med pravastatin, kan störa axeln monocytisk-endotel-trombocyter som kan vara central för PASCs etiologi

medications-1851178_1280.jpg

Fluvoxamin är en selektiv serotoninåterupptagshämmare och en agonist för sigma-1 receptorn genom vilken den styr inflammationen. En studie av dess verkningsmekanism och som potential behandling av virussjukdomar med risk för cytokinstormar samt drabbade av long covid.

pills-6826554_1280.jpg

Allt efterson

coming-soon-2070393_1280.jpg
bottom of page