top of page
Sandsten

Blodet

Med hjälp av realtids-deformerbarhetscytometri kunde forskare från Max Planck Center for Physics and Medicine och FAU för första gången bevisa att en Covid-19-infektion orsakar betydande förändringar i storlek och stelhet hos röda och vita blodkroppar, ibland varaktiga flera månader. Dessa fynd kan hjälpa till att förklara varför vissa patienter fortfarande har symtom långt efter att de först smittats av viruset (lång Covid).

cells-75305_1280.jpg

Ny STUDIE PÅ GÅNG

I vår kohort av patienter med allvarlig lång covid kommer vi att undersöka B-cells- och T-cellssvar på SARS-CoV-2 och kommer att bedöma somatisk hypermutation och klonal evolution i förhållande till mönstren som ses hos personer som tillfrisknat från covid-19 utan ihållande tecken och symtom. Detta kommer att fungera som ett indirekt test av pågående antigenexponering hos patienter med allvarlig långvarig covid. Genom att utvärdera funktionella tillstånd för SARS-CoV-2-specifika T-celler kommer vi också att avgöra om patienter med långvarig covid uppvisar tecken på funktionsnedsättning som kan förklara viral persistens.

glass-1552124_1280 förstoringsglas.jpg

?

Allt eftersom

coming-soon-2070393_1280.jpg

Hyperinflammation orsakad av COVID-19 kan förmedlas av mastcellsaktivering (MCA) som också har antagits orsaka Long-COVID (LC) -symtom. Vi bestämde prevalens/svårighetsgrad av MCA -symtom vid LC.

blood-2194498_1280 (1).jpg

?

Allt eftersom

coming-soon-2070393_1280.jpg

?

Allt eftersom

coming-soon-2070393_1280.jpg
bottom of page