top of page
Måla

Hjärtat 

Image by National Cancer Institute

Bland vuxna i den postakuta fasen av SARS-CoV-2-infektion är SARS-CoV-2 RBD-antikroppar, markörer för inflammation och eventuellt perikardiell utgjutning associerade med hjärt-lungsymtom. Utredning av inflammation som en mekanism bakom PASC är motiverad.

DALLAS, 14 april 2022 — Elva team av vetenskapliga forskare har valts ut som mottagare av forskningsanslag från American Heart Association för att studera covid-19s långsiktiga inverkan på kardiovaskulär hälsa. "Mekanismerna bakom kardiovaskulära konsekvenser förknippade med COVID-19 och långvarig COVID" ger totalt mer än 10,6 miljoner USD för att stödja forskarteam över hela landet under de kommande tre åren.

heart-4724547_1280.jpg
fty,.gif

Även om det från början var känt som en akut luftvägssjukdom, åtföljs Covid-19 av flera extrapulmonella manifestationer, varav de kardiovaskulära är av stor betydelse. Bland andra kardiovaskulära komplikationer av Covid-19 har aortadissektion varit ett betydande men underskattat problem. Patofysiologin för aortadissektion består av olika inflammatoriska vägar, som kan påverkas av Covid-19-infektion. Vi har häri granskat artiklar inklusive aortadissektion samtidigt med Covid-19-infektion på ett systematiskt sätt

?

Allt eftersom

coming-soon-2070393_1280.jpg
bottom of page