top of page
Betongvägg

Blandat 

Här diskuterar de oron kring Long Covid på youtube.

Independent SAGE är en grupp forskare som arbetar tillsammans för att ge oberoende vetenskaplig rådgivning till den brittiska regeringen och allmänheten om hur man kan minimera dödsfall och stödja Storbritanniens återhämtning från covid-19-krisen.

Vi tror att öppenhet och transparens leder till bättre förståelse och bättre beslutsfattande. Vi anser också att det är forskarnas och de med specialistkunskaps ansvar att engagera sig med allmänheten och beslutsfattare, för att säkerställa att vetenskapen gynnar hela samhället.

Hemsidan hittar du här https://www.independentsage.org/

?

Allt eftersom

?

Allt eftersom

?

Allt eftersom

?

Allt eftersom

?

Allt eftersom

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page