top of page

Support-, stödgrupper
på Facebook

När kunskapsläget var som lägst öppnades flera grupper upp på Facebook. Det var också i grupperna som allt ideellt arbete startade med att driva rätten till undersökningar, symtombehandling, rehabilitering och ett erkännande av gruppen. Samarbete med den medicinska professionen inleddes också.

Grupperna är till för dig som själv är drabbad, förälder eller anhörig. Här kan du få stöd, råd, information en plats där alla förstår vad du pratar om.

Till grupperna ansöker man om ett medlemskap då de inte är offentliga och regler för vilka ämnen som är tillåtna varierar stort, så läs på reglerna som gäller.

time-g4b4cbefb0_1280 timglas.jpg
love-g2cc6c7b79_1280 ensam.jpg

Gruppen där vi tillsammans jobbar för att nationella riktlinjer ska finnas som stöd för undersökningar, behandlingar samt rehabiliteringen av oss som drabbats av kvarvarande symtom av covid-19 oavsett om du har testats neg/pos.

Här hjälps vi åt och vi stöttar varandra.

Detta är en grupp för dig personligen eller som har en nära anhörig som drabbats av en långvarig infektion med Covid-19 eller efterföljande post-viral infektion och varit sjuk i +90 dagar.

The COVID-19 Longhauler Advocacy Project (C-19 LAP) was founded in June 2020 with a mission to advance the understanding of Long COVID and expedite solutions and assistance for Longhaulers through advocacy, education, research & support.

Varmt välkomna till vår grupp för föräldrar med barn som har konstaterad eller misstänkt Covid-19 med eller utan restsymtom och unga vuxna. Syftet med gruppen är att ge varandra stöd och utbyta tips och erfarenheter.

Här kan vi mötas och utbyta erfarenheter, peppa varandra och tipsa om saker som får tiden att gå. Du är välkommen som medlem oavsett om du testat positivt eller fått diagnos efter symptombeskrivning. 

Föreningen Covid-19, Skola & Barn är aktiv på riksnivå och arbetar för ökad säkerhet i skolorna under pandemin. Vi jobbar huvudsakligen utifrån Folkhälso-myndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer och utifrån Skollagen, Arbetsmiljölagen och Smittskyddslagen. Vi tar hänsyn även till försiktighetsprincipen och till de senaste vetenskapliga rön som förmedlas genom WHO och ECDC. Vi arbetar för implementering av riskbedömningsplanen i skolorna, för att Covid-19 ska behandlas i riskbedömningsplanerna såsom det står i Arbetsmiljöverkets rekommendationer och för att de åtgärder som skrivs in i planen ska tillämpas och efterföljas.

bottom of page